Author: herrsingsandhos

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שתשלום עבור שכר דירה נועד רק עבור יתרת העובדים. העלות המשוערת של השכרת הדירות היומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תמריצים שקופה לעובדים. בנות לוקחות מטענים מלקוחות בעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערת ליווי בתל אביב – לספק לעובדים תעסוקה הגונה עם רווחים טובים, ולגברים עשירים כדי לתת לשירותים ישירות את הרמה הטובה ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח ליצור שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.

Nothing Found

Dont worry&hellip it happens to the best of us.